Rejestracja Szukaj FAQ Zaloguj  
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  format do druku Long Range Mykita 10-11.08.2019 r.
Long Range Mykita 10-11.08.2019 r.
Globus
Odpowiedz z cytatem
W imieniu Klubu Strzeleckiego KRYZA, Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM oraz Wojskowego Klubu Sportowego Poligon Drawski
zapraszam do udziału w szóstej edycji, praktycznych zawodów w strzelectwie długodystansowym o puchar
Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko z okazji Święta Wojska Polskiego

LONG RANGE MYKITA

Celem zawodów Long Range MYKITA jest propagowanie praktycznych, karabinowych strzelań długodystansowych,
a także wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk oraz integracja środowisk służb mundurowych
i zawodników cywilnych. Zawody mają na celu, poprzez wzajemną rywalizacje, podnosić kwalifikacje.

Zawody zostaną przeprowadzone w dniach 10 – 11 sierpnia 2019 r. na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Koszt udziału: 400 pln/os. W cenie wpisowego jest ubezpieczenie od NNW oraz posiłek regeneracyjny w dniu 10 sierpnia.

Potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach będzie wpłata wpisowego od każdej osoby dokonana na konto bankowe:
Klub Strzelecki Kryza, 81-589 Gdynia, ul. Rutowa 12,
nr konta: 96114020040000380274800989
do dnia 10 lipca 2019 roku,
tytuł wpłaty: wpisowe zawody LR MYKITA, Imię i Nazwisko

oraz dokonanie rejestracji za pomocą formularza on line.

Rejestracja zostanie otwarta w niedzielę 9 czerwca, przed porannym joggingiem ;-)

Dane zawarte w formularzu niezbędne są do wystawienia polisy NNW dla uczestników zawodów.
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty GlobusWyślij prywatną wiadomośćOdwiedź stronę autora
Globus
Odpowiedz z cytatem
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

LONG RANGE MYKITA


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Celem zawodów LONG RANGE MYKITA jest propagowanie praktycznych, precyzyjnych strzelań karabinowych na długich dystansach, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk strzeleckich oraz integracja środowiska strzeleckiego. W trakcie zawodów zostanie wyłoniony najlepszy strzelec.
1.2 Organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki Kryza, Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM oraz Wojskowy Klub Sportowy Poligon Drawski.
1.3 Zawody zostaną przeprowadzone w dniach 10 - 11 sierpnia 2019 r. na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.
1.4 Zawody Long Range MYKITA to zawody o puchar Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko z okazji Święta Wojska Polskiego.

Wpisowe: 400 pln. W cenie wpisowego ubezpieczenie NNW, posiłek regeneracyjny w dniu 10.08.2019 r.

Dane do przelewu:
KLUB STRZELECKI
KRYZA
81-589 Gdynia ul. Rutowa 12

KONTO bankowe: mbank 96114020040000380274800989

tytuł przelewu: wpisowe zawody LR Mykita, Imię, Nazwisko

Przy rejestracji zawodników decyduje kolejność opłaty wpisowego.
Liczba miejsc startowych ograniczona.

Fakturę VAT można otrzymać drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty i przesłaniu prośby, wraz pełnymi danymi firmy/osoby fizycznej, mailem na adres: longrangemykita@gmail.com

1.4 Broń:
– Karabin centralnego zapłonu (repetier lub semi-auto) dopuszczone kalibry od .223 do .338 LM.
- Cztery klasy sprzętowe: TACTICAL: kalibry .223 i .308, OPEN: pozostałe kalibry do .338 LM włącznie, Klasa SEMI-AUTO broń półautomatyczna w kalibrach od .223 do .338 LM. Klasa ta zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia się minimum 10 zawodników. W przypadku nieutworzenia klasy SEMI-AUTO, zwiększenie o 25% czasu uzyskanego z przebiegu bez kar i bonusów użytkowników, strzelających z broni półautomatycznej w klasie TACTICAL. Klasa sprzętowa SERVICE – RIFLE – tylko dla przedstawicieli służb mundurowych.

1.5 W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej, które zarejestrowały się w wyznaczonym terminie i opłaciły wpisowe.

1.6 Każdy zawodnik, który z przyczyn technicznych lub innych nie zamierza lub nie może przystąpić do kolejnej konkurencji lub zamierza opuścić rejon rozgrywania zawodów jest zobowiązany do zgłoszenia takiego faktu do Sędziego Głównego pod groźbą dyskwalifikacji z całych zawodów.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Zawodnicy zobowiązani są do:
– przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
– postępowania zgodnie z regulaminem zawodów oraz opisami torów
– zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami FAIR PLAY.

2.2 Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do używania środków ochrony wzroku i słuchu podczas wykonywania strzelań.

2.3 Każdą broń w czasie zawodów należy przenosić rozładowaną tzn.:
– bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej broni;
– bez podpiętego magazynka, jeżeli broń jest w takowy wyposażona,
– z lufą skierowaną w górę lub w dół,
– zawsze z zamkiem w tylnym położeniu lub włożoną flagą bezpieczeństwa w komorę nabojową.
– broń można także przenosić w futerałach lub pokrowcach. Jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego z lufą skierowaną w stronę wskazaną przez sędziego lub w strefie bezpieczeństwa (SB).

2.4 Strefa bezpieczeństwa (SB) – wyraźnie oznakowane, bezpieczne miejsce przeznaczone do prób, ćwiczenia, sprawdzania, czyszczenia i napraw broni. Zakazane jest operowanie w niej jakąkolwiek amunicją, jej częściami (np. łuskami) lub atrapami pod groźbą dyskwalifikacji.

2.5 Broń zabezpieczona – broń, w której nastawne bezpieczniki inne niż chwytowe są włączone.

2.6 Broń rozładowana – broń, w której komora nabojowa jest pusta oraz nie jest do niej podłączony magazynek.

2.7 Przebieg toru – trwa od momentu komendy sędziego: „Gotowość” oraz następującego po niej sygnału dźwiękowego timera do momentu ogłoszenia, przez sędziego, komendy „Koniec – przerwij ogień”

3. BROŃ I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

3.1 Obowiązkowe minimalne wyposażenie zawodnika na czas zawodów:
– broń
– ochrona wzroku i słuchu
– pastorał myśliwski lub monopod. Może być improwizowany.
– min. 180 sztuk amunicji do karabinu, aby prawidłowo ostrzelać wszystkie cele pierwszym strzałem.

3.2 Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję używaną przez siebie w czasie zawodów. Każdy element wyposażenia i broni używany przez zawodnika w czasie zawodów musi być w pełni sprawny, tak aby zawodnik w pełni je kontrolował a tym samym nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa innych uczestników zawodów.

3.3 Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz regulaminu strzelnicy.

3.4 W czasie całych zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni.

3.5 W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny decyduje o zgodności broni i wyposażenia zawodnika z przepisami bezpieczeństwa oraz regulaminem zawodów, a jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.

3.6 Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej niedozwolonej do strzelań sportowych.

3.7 ZAWODNIK STAWIAJĄC SIĘ DO ODPRAWY TECHNICZNEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURENCJI, ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ CAŁE WYPOSAŻENIE DO PRZEBIEGU WSZYSTKICH KONKURENCJI. ZAWODNIK MUSI MIEĆ JE PRZY SOBIE PRZEZ CAŁY CZAS ZAWODÓW.
WYPOSAŻENIE TO BĘDZIE SPRAWDZANE WYRYWKOWO PRZEZ SĘDZIÓW I W WYPADKU BRAKU JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZKOWEGO ELEMENTU WYPOSAŻENIA ZAWODNIK BĘDZIE OTRZYMYWAŁ KARĘ PROCEDURALNĄ LUB ZOSTANIE ZDYSKWALIFIKOWANY. PO ZAKOŃCZENIU ODPRAWY TECHNICZNEJ I ROZPOCZĘCIU STRZELAŃ, ZAWODNIK NIE BĘDZIE MÓGŁ DOBIERAĆ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA.

3.8 Każdy element wyposażenia pozostawiony na torze strzeleckim przez zawodnika i nie odzyskany przez niego w czasie przebiegu toru zostaje uznany za utracony i nie będzie mógł być użyty w dalszych konkurencjach.

3.9 Dopuszczone jest używanie: dwójnogów przymocowanych do broni (z wyłączeniem dwójnogów do strzelań sportowych typu F-Class/Benchrest), plecaków jako podpórek pod broń, poduszek strzeleckich itp. Zabronione jest używanie sportowych restów i monopodów montowanych pod kolbą. Dopuszcza się podparcie broni w jednym miejscu (pomiędzy końcem wylotu lufy, a kabłąkiem spustowym).

3.10 Wszelkie wątpliwości dotyczące wyposażenia będą rozwiązywane przez Sędziego Głównego, którego decyzja jest ostateczna.

4. TORY STRZELECKIE I SPOSÓB OCENIANIA

4.1 Tory będą wymagały od zawodników umiejętności bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią.

4.2 Tory strzeleckie będą od zawodnika wymagały m.in. umiejętności strzelania z różnych postaw, po wysiłku fizycznym, na nieznanych dystansach oraz w ograniczonym czasie.

4.3 O przebiegu toru strzeleckiego zawodnik zostanie poinformowany przed jego rozpoczęciem w sposób pisemny (karta opisu toru) lub ustny (przekazane przez sędziego prowadzącego strzelania na danym torze).

4.4 Rodzaje celów wykorzystywanych w czasie zawodów
– papierowe tarcze;
– cele metalowe.

4.5 Wynik zawodnika na torze wyrażony jako suma punktów za uzyskany czas przebiegu oraz suma punktów uzyskanych za trafienia celów.

4.6 Czas uzyskany przez zawodnika na torze - wyrażony w sekundach, przelicza się na procenty w stosunku do najlepszego wyniku, w jego klasie, na danym torze, który jako punkt odniesienia wynosi 100%. Wynik procentowy oznacza ilość uzyskanych na danym torze przez zawodnika punktów (np.: jeżeli zawodnik X na torze nr 1 uzyskał łączny wynik 60 sekund, a zawodnik Y na tym samym torze uzyskał wynik 50 sekund, wówczas zawodnik Y uzyskuje 100% i odpowiednio 100 punktów, a zawodnik X 83,3% i odpowiednio 83 punktów).

4.7 Trafienia uzyskane przez zawodnika na torze – wyrażone są w punktach, przelicza się na procenty w stosunku do najlepszego wyniku, w jego klasie, na danym torze, który jako punkt odniesienia wynosi 100%. Wynik procentowy oznacza ilość uzyskanych na danym torze przez zawodnika punktów (np.: jeżeli zawodnik X na torze nr 1 uzyskał łączny wynik 9 punktów, a zawodnik Y na tym samym torze uzyskał wynik 7 punkty, wówczas zawodnik X uzyskuje 100% i odpowiednio 100 punktów, a zawodnik Y 77,7% i odpowiednio 78 punktów).

4.8 Wynik zawodnika w zawodach uzyskuje się sumując wyniki punktowe zawodnika ze wszystkich torów. Wygrywa zawodnik, który zdobył najwięcej punktów. Wszystkie wyniki podawane są zaokrąglane do wartości liczb całkowitych.

4.9 Jeżeli zawodnik w ogóle nie przystąpi do danego toru na zawodach, wówczas uzyskuje on na nim wynik 0 punktów.

4.10 Dokładne opisy torów zostaną przedstawione zawodnikom w dniu zawodów. Dystanse na których będą ustawione cele od 5 m do +1200 m.

5. DYSKWALIFIKACJA (DQ)

5.1 Każdorazowo po orzeknięciu dyskwalifikacji wymagane jest zatwierdzenie tego werdyktu przez Sędziego Głównego Zawodów.

5.2 Celowe pozbycie się przez zawodnika ochronników wzroku lub słuchu podczas trwania przebiegu zawsze będzie skutkowało dyskwalifikacją na danym torze.

5.3 Dyskwalifikacja zawsze jest orzekana w przypadku naruszenia przez zawodnika zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:
– „Posługiwania się bronią” poza okresem przebywania w SB lub na torze pod bezpośrednim nadzorem sędziego i wykonywania wydanych przez niego komend,
– Dopuszczenia do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany poza obowiązujące kąty bezpieczeństwa w czasie przebiegu na torze,
– Nietrzymania palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie innym niż strzelanie, tj. np. w czasie ładowania, wymiany magazynka, odkładania i rozładowywania broni,
– Posługiwania się w strefie bezpieczeństwa amunicją lub jej atrapami (w tym nabojami szkolnymi, treningowymi, łuskami i zbijakami), w stanie luzem bądź zapakowanych w pudełka, załadowanymi magazynkami i ładowaczami.
– Posiadania przy sobie innej niż rozładowanej i bez podpiętego magazynka broni w jakimkolwiek momencie poza momentem, wykonywania poleceń sędziego na torze lub dokonywania prób i ćwiczeń z pustymi magazynkami w SB,
– Dyskwalifikacja orzekana jest również w przypadku, gdy zawodnik, odda strzał przypadkowy. Nie uznaje się za strzał przypadkowy strzału, który został spowodowany awarią broni. Przerwany w tej sytuacji przebieg nie będzie kontynuowany (należy taki przebieg zawodnika ocenić wg stanu aktualnego) a jeżeli awarię taką potwierdzi ocena Sędziego Głównego zawodnik będzie mógł po dokonaniu niezbędnych napraw kontynuować zawody na kolejnych torach.
– Dyskwalifikacja może nastąpić także w przypadku niesportowego zachowania, niedozwolonego zachowania lub użycia niedozwolonego wyposażenia, które w opinii Sędziego Głównego jest niezgodne z regulaminem.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nieopisana w regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do Sędziego Głównego Zawodów.

6.2 Zawody zostaną rozegrane bez względu na panujące warunki hydrometeorologiczne.

6.3 Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.

6.4 W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie przysługuje jej zwrot.

6.5 W przypadku przerwania zawodów i zamknięciu poligonu w związku ze zbyt dużą suszą występującą w rejonie strzelań, organizator nie ponosi za to odpowiedzialności W przypadku zamknięcia poligonu i przerwaniu zawodów, zawodnikom nie przysługuje zwrot wpisowego.

6.6 Polityka prywatności: Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez Klub Strzelecki Kryza z siedzibą w Gdyni, od momentu wysłania rejestracji w celach organizacyjnych zawodów strzeleckich LONG RANGE MYKITA.
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty GlobusWyślij prywatną wiadomośćOdwiedź stronę autora
TomaszMk
Odpowiedz z cytatem
A tak zadam inne pytanie:
Dla osoby nie strzelajacej bedzie wstep/ mozliwosc poogladania jak to wyglada??

Pisze to ze wzgledu na to ze sam nie strzelam dalekich dystansow, ale mozliwe ze bedziemy z rodzina w okolicy i czy oprocz strzalania zawodnikow cos jeszcze bedzie na zawodach??
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty TomaszMkWyślij prywatną wiadomość
Globus
Odpowiedz z cytatem
Ze względu na formułę (w tym warunki bezpieczeństwa) nie ma możliwości spacerowania i oglądania.
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty GlobusWyślij prywatną wiadomośćOdwiedź stronę autora
Globus
Odpowiedz z cytatem
https://forms.gle/9j8CJez8o1Ms7Gxx6

Formularz rejestracyjny.
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty GlobusWyślij prywatną wiadomośćOdwiedź stronę autora
bobers
Odpowiedz z cytatem
Dwa dni do zawodów, a ja ciągle nie gotowy RazzKtoś z kolegów się wybiera?

_________________
.308 Win, .223 Rem, 12/70, 12/76, .22 LR, 9x19
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty bobersWyślij prywatną wiadomość
Long Range Mykita 10-11.08.2019 r.
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz dołączać plików do wiadomości w tym forum
Nie możesz pobierać załączników do wiadomości w tym forum
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  


Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
  
  
  Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  format do druku